Faalangst, Rijangst en Verkeerscounseling

rijangst4

Heb je ook rijangst?
Bedenk eens wat je allemaal misloopt. Kinderen die je niet naar school of naar buitenschoolse activiteiten als sport en hobby kan brengen, je geliefde niet bezoeken, niet op vakantie met de auto, niet het werk of die baan kunnen accepteren omdat het te ver weg is met openbaar vervoer, niet op bezoek gaan bij kinderen om de kleinkinderen te kunnen zien. Je sociale leven raakt volledig verstoord.
Rijangst is een van meest voorkomende, maar vaak verborgen angsten van mensen. Mannen hebben meer moeite om hier voor uit te komen dan vrouwen. Door de angst ontstaat er vermijdingsgedrag met de bijbehorende excuses. "Ik heb niks met autorijden", "Openbaar vervoer gaat veel sneller", Ik hoef geen parkeerplaats te zoeken", "Er zijn toch altijd files", "Ik vind deze landelijke route veel leuker om te rijden". En zelf kan je er nog wel meer bedenken. Het vaakst komt de angst voor snelwegen voor. Daarna de angst voor vrachtauto's en dan de angst voor tunnels en bruggen. Natuurlijk zijn er ook nog rijangsten op andere plaatsen of de angst voor rijden in het algemeen. Meerij-angst als passagier komt ook regelmatig voor.
Er zijn eigenlijk drie soorten rijangst.
1) De reële rijangst (Je ontdekt of voelt aan dat je tekort schiet in je vaardigheid. Niet zo vreemd omdat de meeste rijlessen bij rijscholen alleen gericht zijn op examenroutes rijden. Het doel was dan niet goed kunnen rijden, maar het toneelstukje voor het examen kunnen opvoeren.
2) Verkeerstrauma: je bent getuige geweest of hebt een verkeersongeluk meegemaakt. Flashbacks daarvan blijven terugkomen.
3) Verkeersfobie: door een aanleiding heb je een fobie ontwikkeld.
Deze drie soorten dienen allemaal op een andere manier aangepakt te worden.
Bij de reële rijangst dienen speciale lessen in combinatie met NLP-technieken ( Neuro Linguistisch Programmeren) toegepast te worden. Het vergroten van je vaardigheid in combinatie met het versterken van je persoonlijke weerbaarheid door gebruik van psychologische hulpbronnen zijn hier de oplossing.
Bij het verkeerstrauma zijn verschillende opties mogelijk. Ik kan werken met EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) of IEMT (Integral Eye Movement Therapy). Ik kan ook op zoek gaan naar het zogenaamde "kindgebonden trauma". Het blijkt dat dit laatste de oorzaak kan zijn waarom de een wel een PTSS ontwikkelt en de ander niet bij de zelfde traumatische ervaring(en). Om dit kindgebonden trauma op te sporen, gebruiken we vaak hypnotherapie met regressie of Timeline therapy.
Tot slot de verkeersfobie. Voor fobieën hebben we in de NLP en hypnotherapie ook voldoende oplossingen.
Maar daarna zijn we nog niet klaar. Nu is het tijd geworden om nieuwe strategieën in de verkeersdeelneming aan te leren. Dit moet echt in de auto gebeuren. Het heeft echter niets te maken met gewone rijlessen. Vandaar dat dit ook niet opgelost kan worden door een gewone rijschool.
Uiteindelijk rij je weer ontspannen in de auto.
Als je wilt weten of je rijangst hebt en wat voor soort rijangst, neem dan contact met mij op. Ik ben WRM-bevoegd verkeersdocent (wettelijk vereist om dit in het verkeer te mogen doen, staat voor Wet Rijonderricht Motorvoertuigen) en internationaal gecertificeerd EMDR/ Master-Hypnotherapeut.

 

Is er sprake van een PTSS als gevolg van een door derden veroorzaakt ongeval, kan ik, op uw verzoek, een letselschade-advocaat van Keurmerk Letselschade-advocaten inschakelen. Deze advocaat zal o.a. zorgen dat alle kosten, dus ook de kosten van de rijangstsessies, voor u kosteloos zijn. U kunt natuurlijk ook van uw eigen advocaat gebruik (blijven) maken.

In ons geval is dat Annemarie Wolf van Wolf advocaten www.wolfadvocaten.nl uit Haarlem.

De ervaring leert ook dat specifieke kennis van de letselschadepraktijk bij medici belangrijk is om een goed resultaat te behalen.

Blijf er dus niet mee zitten maar pak je vrijheid terug! Je hebt maar 1 leven. Ik help je graag weer "op weg"!Bel, sms of whatsapp naar 0651 992492. Of stuur een mail naar info@angstcoachhillegom.nl. De eerste stap naar een vrij, nieuw, ontspannen leven. Ik gun het je! Gun jij het jezelf ook?

 

 De therapie

De therapie wordt verzorgd door Angstcoach-praktijk "De Bevrijding" uit Hillegom.

We gebruiken snelwerkende therapie-technieken zoals NLP, EMDR, IEMT, TimeLine Therapy, Hypnotherapie en Regressie. Hiervoor is uw therapeut internationaal voor gecertificeerd. Daarnaast is hij lid van de Beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullend Therapeuten) en heeft het Diploma HBO Medische Basiskennis. Dit HBO-diploma is vereist om vergoedingen voor de cliënt te kunnen aanvragen.

Maar al te vaak blijkt de rijangst slechts een symptoom en is de eigenlijke oorzaak, verborgen in het onbewuste, het onderliggende probleem. Dit gaat vaak gepaard met onbestemde, vaak chronische, lichamelijke klachten. Deze lichamelijke klachten hebben een signaalfunctie van het onbewuste. Het onbewuste blijft deze pijnsignalen afvuren totdat er iets mee gedaan wordt. Daarom zien we vaak dat deze klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon tijdens de eerste sessie. Het onbewuste wordt er van overtuigd dat het signaal ontvangen is, zodat er geen reden meer is om het pijnsignaal af te vuren.

Als de ontvankelijkheid van de client voor hypnose al voldoende is, doen we de eerste hypnose-inductie al tijdens de eerste sessie. Ik geef het onbewuste dan de vrije hand en soms gebeuren er dan al wonderbaarlijke dingen.

Tijdens de tweede sessie gaan we het onderliggende probleem gericht aanpakken. Dan start werkelijk de bevrijding. Er komt dan heel wat los. Na de heling is het probleem eigenlijk opgelost.

De derde sessie doen we soms nog een IEMT of EMDR behandeling en dan gaan we testen, dus met de auto. Naar keuze of in overleg doen we dat met de auto van de client of met een auto van ons met dubbele bediening. mocht het nodig zijn kan ik de besturing volledig over nemen.

Dan blijkt maar al te vaak dat je je routine van bang worden voor de angst vergeet. Er is immers geen reden meer.

En er is nog meer goed nieuws. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering kan met ingang van 2018 een gedeelte van de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Dit kan niet bij een gewone rijschool.

Vergoeding ziektekosten

Indien u bij de onderstaande betere ziektekostenverzekeraars aanvullend verzekerd bent, wordt de therapie (gedeeltelijk) vergoed. Wanneer uw ziektekostenverzekeraar niet hieronder genoemd wordt, kunt u proberen onder coulance toch een vergoeding te krijgen.

CZ, OHRA, CZdirect, Delta Lloyd, Menzis, HEMA, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO en OZF. (Vraag zelf na of uw zorgverzekeraar complementaire zorg ook vergoedt.)

Onze AGB-codes vindt u op onze facturen. Deze zijn nodig om een vergoeding te krijgen.

AGB-code therapeut: 90105105
CAT-therapeutnummer: CM1065-09-12-17
AGB-code praktijk: 90064382