Faalangst kan zowel positief als negatief zijn. Bij positieve faalangst presteert men juist extra goed wanneer men gestresst is. Terwijl bij negatieve faalangst het stressniveau te hoog is om nog te kunnen presteren. Daarnaast is faalangst in 3 groepen te verdelen:

Cognitief: doordat men te zenuwachtig is kan men niet meer teruggrijpen op de kennis en kunde die men reeds verworven heeft;

Sociaal; wat zullen anderen denken?

Motorisch: blokkeren van praktische vaardigheden

Faalangst en perfectionisme gaan helaas prima samen. Deze groep wil rijden zoals het hoort en verwacht dat anderen dit ook zullen doen. Wanneer dit niet gebeurt maakt dat onzeker en angstig en kan het leiden tot rij-angst.

Geef een reactie